198207b83d559a212ed7c782f4f2a0df_royalty-free-sleep-under-tree-clip-art-vector-images-_565-612.jpeg

Pertaci

Një njeri përtac,
s’punonte aspak
Puna më e vogël
i bëhej farmak.

Një herë s’kish ushqim,
Bukë si jepte tjetër,
pra shkoi të ulet
tek një dardhë e vjetër

Dardha kishte kokërra
të mëdha kërcak,
të ëmbëla sheqer,
pjekur për merak.

Por përtaci ishte
njeri për cutdi,
përtoi t’i shkundte,
në hije u shtri.

Hoqi dhe kapelen,
pranë vetes e la
– Bini këtu brënda,
o ju dardha – tha.

Priste kokrra dardhës
nga degët e saja,
kur një dardhë e madhe
u shkëput nga maja,

dhe pertacit tone mu ne hund i ra
thirri fortë përtaci
– Obobo ç’hata !